Welkom

Je ouder(s) verliezen in je kindertijd… dat heeft grote invloed op je ontwikkeling en verdere leven. 

Opgroeien zonder armen om je heen is een gemis dat je op latere leeftijd als volwassene parten kan spelen, bijvoorbeeld als je zelf kinderen krijgt. Het verlies kan impact hebben op verschillende levensgebieden zonder dat je je daarvan bewust bent, zoals je werk en je relaties.

Algemene symptomen zoals onzekerheid, moeilijk keuzes kunnen maken, controle willen houden, problemen in relaties en volgende generaties, gebrek aan vertrouwen in anderen en jezelf of stilletjes altijd rekening houden met de dood, zijn mogelijk een gevolg van het opgroeien ‘zonder armen om je heen’.

Op zaterdag 6 oktober staan we hierbij stil. Deze dag is een dag van beleven, jezelf  en anderen ontmoeten, die een vergelijkbare ervaring hebben.

Het programma bestaat uit diverse workshops en een interactieve lezing en geeft je de ruimte om in een veilige omgeving te ervaren wat het effect is van dit verlies op jou. 

De workshops zijn zo samengesteld dat ze je inzicht geven in je overlevingsstrategieën en patronen. Ze bieden een opening tot verdere persoonlijke ontwikkeling en een diepere acceptatie en integratie van je verlies. 

Zangeres Ingrid Gans zal het programma muzikaal omlijsten met toepasselijke liedjes. 

We verheugen ons op deze dag en kijken ernaar uit je te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Anjo Lourens, Mieke Schotel en Nannie van den Eijnden


PS: Deze ontmoetingsdag is het vervolg op de dag die Anjo op 24 september 2016 organiseerde met Astrid van den Broek.

   © Anjo Lourens 2018