In het nieuws

Verlies is een thema is waar veel mensen onbewust mee worstelen. De fysieke en psychische symptomen worden niet altijd herkend door henzelf, noch door huisartsen. Er komt steeds meer aandacht en publiciteit voor onverwerkt of verlaat verdriet, rouw en herinneren. Rouw mag er steeds meer zijn. De overtuiging “Je moet sterk zijn en gewoon maar doorgaan” gaat op de helling. 


Een recent artikel in het Eindhovens Dagblad toont aan dat het thema leeft en vaker voorkomt dan wordt gedacht. Niet genomen rouw kan zich op latere leeftijd aandienen, mogelijk door een nieuw verlies, en voor allerlei psychische en fysieke gezondheidsklachten zorgen. In Nederland ervaren jaarlijks 1 miljoen mensen een verlies. Velen voelen een drempel om hulp te vragen. Een rouw- en verliesbegeleider  inschakelen is echter heel laagdrempelig. Er is geen verwijzing nodig van de huisarts, vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering is vaak mogelijk en in een aantal gesprekken vind je je eigen kracht om je verlies de rest van je leven te dragen.


Het Centraal Bureau voor Statistiek publiceerde op 6 augustus 2013 dit artikel met cijfers:

Jaarlijks verliezen ruim 6 duizend minderjarige kinderen een of beide ouders


https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/32/jaarlijks-verliezen-ruim-6-duizend-minderjarige-kinderen-een-of-beide-ouders   © Anjo Lourens 2018