Workshopbeschrijving

We hebben een afwisselend programma samengesteld voor mannen en vrouwen die op jonge leeftijd werden geconfronteerd met verlies en een ouder hebben verloren. Dit vroeg verlies kan later in je leven, als je volwassen bent, tekens geven. In deze workshops en interactieve lezing bieden we je de gelegenheid deze tekens te verstaan en (opnieuw) stil te staan bij je verlies, samen met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Workshops

1. Overlevingsstrategieën bij verlies van een ouder op jonge leeftijd 

door Mieke Schotel

In deze workshop ga je terug naar het moment van verlies met vragen als: Hoe heb je het overlijden ervaren? Wat gebeurde er en hoe voelde je je erna? Na het overlijden van je ouder(s) op jonge leeftijd ontwikkelde je strategieën om met het verlies om te gaan, om te overleven en je veilig te voelen. Welke strategieën hebben bij jou meegespeeld? Als je je daar bewust van bent, kom je dichter bij jezelf. Mieke vraagt je een tekening te maken en geeft daar uitleg aan. Aan de hand van je tekening werk je met je persoonlijke verhaal en kijkt Mieke met jou wat er voor jou meespeelt bij het verlies en opgroeien zonder armen om je heen. Je geeft er samen betekenis aan.


2. De innerlijke levensreis 

door Ed van der Vight

Als je bent opgegroeid zonder armen om je heen, heb je al vroeg ingrijpende levensgebeurtenissen meegemaakt. Deze gebeurtenissen, emoties en gevoelens zijn in je lichaam opgeslagen. Bij iedere nieuwe gebeurtenis gebruikt ons brein eerdere ervaringen als referentiekader om te reageren op de nieuwe situatie. Dat gebeurt associatief en grotendeels onbewust. Daarmee is iedere nieuwe stap die je zet onbewust gekleurd door alle eerdere ervaringen.

In deze workshop gebruik je door middel van een visualisatie de associatiekracht van je brein en zie je welke onbewuste invloed het ‘opgroeien zonder armen om je heen’ heeft gehad op verschillende momenten in je leven. Na de workshop kun je met respect voor het verleden en met een frisse blik op jezelf je levensreis vervolgen.


3. Het verhaal is er altijd. Schrijf je vrij!

door Nannie van den Eijnden

Iedereen heeft herinneringen en verhalen, ieder levensverhaal is uniek en bijzonder. Werken met verhalen is krachtig, verbindend en helend. Schrijven doe je in eerste instantie voor jezelf, het helpt je om te ontdekken wat voor jou belangrijk is en daarin wat dieper door te dringen. Je kunt je eigen verhaal niet ongedaan maken - je verlies is je overkomen -  maar door te schrijven en door wat je geschreven hebt te delen met anderen wordt het wat lichter. Werken met je eigen verhaal heeft een helend en therapeutisch effect, je doet nieuwe inzichten op, je krijgt een ander perspectief, je leert iets nieuws en je spreekt je creativiteit aan waardoor je energie kan gaan stromen. Aan de hand van een schrijfopdracht wordt je uitgenodigd je eigen herinnering en verhaal aan het papier toe te vertrouwen en te delen.


Interactieve lezing

4. De gevolgen van verlies voor jezelf en je relaties (met je partner, kinderen en anderen) 

door Greet de Bruijn

Ieder van ons is geboren in een familie en binnen die familie, ons gezin van herkomst, leggen we de basis van ons leven. Als je vader of moeder er niet meer is, valt er een groot deel van die basis weg. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en een genogram (stamboom) komen we uit bij jouw vragen: Zijn er gevolgen voor jou, voor je grootouders, voor de andere ouder, je kinderen en voor je kleinkinderen? Contextueel werken is kijken naar en rekening houden met meerdere generaties, dus ook de verbondenheid met (groot)ouders, kinderen en andere familieleden.


   © Anjo Lourens 2018